ADĂUGARE OFERTĂ

Internship

Internship/Stagiu de practică plătit:

 • Legea (nr. 176/2018) are ca obiectiv principal încurajarea tinerilor în obținerea un loc de muncă și de a se angaja în țară, totodată creează posibilitatea de a dobândi experiență practică în domeniul lor de interes și de a cunoaște condițiile de muncă chiar în timpul anilor de studii, ajutându-i obținerea unui loc de muncă în viitor
 • Definiția internship-ului: este un o muncă efectuată pe o perioadă determinată la o firmă “gazdă” care ajută la dezvoltarea competențelor practice, formarea unor competențe noi și o mai bună înțelegere a cunoștințelor teoretice
 • Mulți tineri s-au confruntat cu situația de a nu avea experiență practică în domeniul în care vor să lucreze. Această lege, printre altele vrea să vină în ajutorul lor, astfel au de câștigat atât tinerii, cât și firmele și părinții.
 • Pot accepta un loc de muncă tinerii care au împlinit 16 ani (cei care au împlinit 15 ani cu acordul părinților), la firme private sau în cadrul unor instituții publice, prin semnarea unui contract de internship
 • Numărul tinerilor angajați prin programul internship în cadrul unei firme va fi maxim 5% a numărului angajaților proprii (dacă numărul angajaților este sub 20 se pot angaja maxim 2 tineri cu programul internship)
 • Contractul de internship poate fi încheiat pentru o perioadă de maximum 6 luni, programul de lucru nu poate depăși 30 de ore/săptămână. În cazul tinerilor peste 18 ani 40 de ore/săptămână și maxim 720 de ore/lună.
 • Tinerii lucrează sub tutela unui mentor, care este un angajat al firmei cu cel puțin 1 an de experiență de muncă.
 • Firma angajatoare trebuie să asigure cel puțin un salariu echivalent cu jumătate al salariului minim (actualmente 1.040 lei salariu brut)
 • Dacă firma angajatoare dorește să lucreze în continuare cu tânărul, după expirarea perioadei de 6 luni trebuie să încheie cu acesta contract de muncă.
 • Dacă un astfel de contract de muncă intervine într-un termen de 60 de zile de la expirarea perioadei de internship, firma angajatoare poate solicita subvenție de cca. 1000 EUR de la stat.
 • Firma angajatoare trebuie să mențină tânărul angajat cu contract de muncă timp de 24 de luni (această prevedere nu aplică în cazul instituțiilor publice)
 • La sfârșitul perioadei de internship tânărul va fi primi o evaluare de la mentorul său printr-un raport de evaluare. În baza acestui raport firma „gazdă” va elibera un certificat de internship
 • Un tânăr poate efectua mai multe stagii de practică prin programul internship la aceeași firmă, dacă sunt în domenii diferite și perioada cumulată a acestora nu depășește 6 luni.
 • Evident, că prevederile referitoare la contractele de internship trebuie interpretate ținând cont și prevederile Codului Muncii referitoare la contratul de muncă, dar este lovit de nulitate absolută orice contract de internship încheiat pentru a simula un contract de muncă
 • Foarte important! Perioada de muncă lucrată prin programul internship se consideră vechime în muncă și vechime în profesie.
 • Supraveghere și control: Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă poate efectua control asupra modului de înregistrare a contractelor de internship, plata salariului, modalitatea de încheiere, executare și respectare a contractului.
 • Alte informații:
  1. Dacă se dovedește că firma a încheiat contractul de internship pentru a înlocui astfel un contract de muncă, nu mai poate încheia contracte de internship timp de 3 ani de la stabilirea sancțiunii
  2. La recrutarea tinerilor angajatorii trebuie să respecte principul egalității de tratament prevăzut de Codul Muncii
  3. Firma angajatoare are obligația de a trimite datele contractului către Registrul electronic al contractelor de internship cu cel puțin o zi înainte de începerea programului

Ordonanța de urgență nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă

 • O prevedere legală intrată în vigoare anul trecut prevede creșterea semnificativă a indemnizațiilor la care au dreptul cei care angajează ucenici, practicanți, persoane cu handicap, absolvenți, persoane peste 45 de ani sau șomeri care sunt înainte de pensionare. (creșterea este de la 900 de lei la 2.250 de lei)
 • AJOFM încurajează pe toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă să se înregistreze în baza de date al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă de care aparțin, astfel vor avea posibilitatea de a primi informații despre locurile de muncă vacante, și de participa la cursuri profesionale.
 • Conform legii tinerii absolvenți care în termen de 60 de zile se înregistrează la AJOFM, au dreptul la o indemnizație lunară de șomaj de 250 lei și au asigurare de sănătate, aspect important, având în vedere că elevii și studenții după terminarea școlii (până la angajare) rămân fără asigurare
 • Primesc o indemnizație de 1500 lei acei absolvenți care s-au înregistrat la AJOFM și în cei 60 de zile găsesc un loc de muncă. Indemnizația se plătește în două tranșe: prima tranșă se plătește la data angajării, iar tranșa a două la terminarea perioadei de 1 an de la angajare.
 • Totodată statul încurajează pe angajatorii să angajeze tineri absolvenți prin acordarea unei indemnizații lunare de 2250 lei timp de 1 an pentru fiecare nou absolvent.  

 

Muncă zilieră – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

 • Ordonanța de urgență nr. 114/2018 a adus modificări esențiale legii privind munca zilieră, reducându-i sfera ei de aplicare, dar cu toate acestea, sunt cazuri când este mult mai avantajos pentru angajator să angajeze zilieri, decât angajați cu contract de muncă
 • Conform Ordonanței de urgență nr. 114/2018 un angajator nu poate lucra cu un zilier mai mult de 25 de zile consecutive, cu excepția cazului în care după împlinirea celor 25 de zile încheie cu aceea persoană contract de muncă (până intrarea în vigoare a Ordonanței nu exista această restricție, sancțiunea pentru nerespectarea restricției este 6000 de lei)
 • Un angajator poate lucra cu zilieri maxim 120 de zile într-un an, independent de numărul zilierilor. Constituie excepție cei care lucrează în grădini botanice, creșterea animalelor etc., în cazul lor limita este de 180 de zile.
 • Au fost reduse semnificativ domeniile în care pot fi angajați zilieri pentru muncă necalificată, mai exact din 22 de domenii au rămas 3: Agricultură, vânătoare și servicii anexe; Silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere; Pescuit și acvacultură
 • Ordonanța de urgență nr. 26/2019 apărută în luna mai anul curent, modifică parțial prevederile OUG 114/2018, astfel:
  • Au fost reintroduse unele domenii în care se pot angaja zilieri: activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823; publicitate – grupa 731; activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149; activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130; restaurante – clasa 5610; baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630; activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.”
  • potrivit prevederilor legale anterioare angajatorul era obligat la plata impozitului pe venit de 10 % pentru fiecare zilier, însă de la intrarea în vigoare a modificărilor angajatorii sunt obligați la plata CASS pentru fiecare zilier, astfel și aceștia vor avea dreptul la pensie. Cuantumul contribuției este de 25% din venitul brut, aceasta înseamnă cheltuială în plus pentru angajator și mai puțin venit net pentru angajat. (se declară cu formularul 112)
  • angajatorii sunt obligați la plata cheltuielilor tratamentului medical în cazul unui accident de muncă sau boală profesională
  • până la sfârșitul anului se va introduce Registrul electronic de evidență a zilierilor
  • cu toate că nu este obligatoriu plata CAS din partea angajatorilor, zilierii au posibilitatea de a plăti această contribuție direct la Casa de Asigurări de Sănătate